Kom igång med ett BeforeFire-konto

Med detta konto kan du enkelt börja arbeta med ditt systematiska brandskyddsarbete.
Kontrollanten kommer efter valt intervall, erhålla en checklista med punkter som rör brandskyddet i din organisation.

Följande uppgifter kan du upprätta i systemet:

 • Styrdokument
 • Gränsdragningslista
 • Utbildningsplaner
 • Rutiner
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Utföra egenkontroller
 • Se genomförda egenkontroller
 • Bifoga filer
Version (pris per månad)
Viktiga funktioner
 • En site.
 • En användare.
 • En återkommande kontrolllista
 • Siten skapas automatiskt efter registrering.
Företagsuppgifter
Företagsnamn  
Postadress  
Postnr  
Ort  
Ansvarig person för Brandskyddet (Brandskyddsansvarig)
Namn  
Användarnamn  
Lösenord
Repetera lösenord
Telefon
E-postadress
Repetera
E-postadress
Person som kontrollerar Brandskyddet (Brandskyddskontrollant)

Systematisk brandskyddskontroll (checklista)
Ange intervall:
Första utskicket skickas när kontot är aktiverat.
Annan information
(Vill bli kontaktad angående detta)

Jag har tagit del av och accepterar BeforeFire´s Allmänna Villkor

(Kontrollera din mejl efter registrering!)